O nas

Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy jest następcą prawnym Okręgowego Związku Kajakowego zarejestrowany jako stowarzyszenie sportowe w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000015879.Działalność jako osoba prawna została podjęta w 2001 roku a jej I Prezesem był
ś.p. Zdzisław Kiełpiński długoletni zasłużony działacz polskiego kajakarstwa. Od 2002 roku funkcję tą pełni Zbigniew Olkiewicz.

Statutową działalnością Związku jest krzewienie, upowszechnianie, rozwój sportu kajakowe i turystyki kajakowej w szczególności wśród dzieci
i młodzieży. Najwyższym organem statutowym jest Zjazd Delegatów Członków K-PZKaj mający kompetencje oceny pracy zarządu w 4-ro letniej kadencji
i dokonywanie wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

W strukturze organizacyjnej działa 5-cio osobowy Zarząd kontrolowany przez Komisję Rewizyjną. Kolegium Sędziów zrzesza 29 sędziów klasy związkowej, pierwszej i okręgowej powoływanych do obsługi regat kajakowych i imprez turystycznych. Rada Trenerów współpracuje z Zarządem w sprawach szkolenia sportowego i organizacji imprez. Komisja Turystyki i Rekreacji kajakowej jest organizatorem i koordynatorem spływów kajakowych organizowanych przez kluby przynależne do naszego związku. Praca osób tworzących strukturę organizacyjna Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego jest wykonywana społecznie. Zrzeszamy 7 klubów i sekcji kajakowych z terenu miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego oraz 5 klubów turystyki kajakowej.

Jesteśmy członkiem statutowym Polskiego Związku Kajakowego w Warszawie. Na jego zlecenie organizujemy Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostw Polski w kajakarstwie klasycznym, maratonie kajakowym. Z własnej inicjatywy w latach 2001-2006 byliśmy organizatorem Międzynarodowych Regat Juniorów i U-23, a w roku 2007, 2011 i 2015 Międzynarodowych Regat Juniorów „OLYMPIC HOPES” w ramach współpracy państw układu wyszehradzkiego.

Ponadto organizujemy regaty kajakowe szczebla wojewódzkiego i okręgowego. Regaty odbywają się na torze regatowym w Brdyujściu zarządzanym przez HSW „Łuczniczka” sukcesywnie modernizowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wsparcia finansowego na organizację imprez udziela Polski Związek Kajakowy, Urząd Miasta Bydgoszczy i Marszałek Województwa.

Mając na uwadze stały wzrost poziomu organizacyjnego i sportowego kajakarstwa w naszym województwie liczymy na współpracę z Zarządem PZKaj, władzami miasta, województwa i Zarządami Klubów, Sekcji zrzeszonych w K-PZKaj.

Kalendarz zawodów kajakowych

Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy

Komunikat do zawodów organizowanych przez K-PZKaj.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego w Bydgoszczy informuje, że w zakładce „Terminarz” dla danej imprezy będą zamieszczane programy  regat. Kierownik zgłoszonego klubu otrzyma od organizator…

Kujawsko-pomorski Związek Kajakowy